O jedinici lokalne samouprave

Grad Vranje je administrativni, ekonomski, obrazovni, zdravstveni i kulturni centar Pčinjskog okruga. Grad bogate industrijske tradicije, raznovrsnih prirodnih potencijala, izuzetnog kulturno-istorijskog nasleđa, bazira svoju razvojnu viziju na integrativnim procesima i modernizaciji.

Prirodno-geografski položaj

Grad Vranje je lociran na Koridoru 10, jednoj od najvažnijih evropskih saobraćajnih transverzala, udaljen od Beograda 347km a od Soluna 300km.
Niš je udaljen 120km, Skoplje 95km, a Sofija 215km.
Na području grada se nalaze, između ostalog i dva prirodna „bisera“, Vranjska Banja – najtoplija banja u Evropi, sa temperaturom vode 98,7 do 125 °C, kao i planina Besna kobila, sa nadmorskom visinom 1.923m (40km od Vranja, a 30km od Vranjske Banje). Vranje zauzima površinu od 860km², a prema Popisu 2011. Na teritoriji grada (uključujući) i Gradsku opštinu Vranjsku Banju je 83.524 stanovnika

Klima

Klima je u najvećem delu područja umereno-kontinentalna, a na planinskim vrhovima iznad 1400mnv ima obeležja subplaninske klime. Prosek padavina je 614mm, dok prosečna godišnja temperatura iznosi 10,8 °S. Prosečna nadmorska visina je 480m. Čitav kraj je izuzetno bogat vodnim potencijalom, rudnim nalazištima sa posebnim osvrtom na rudu zeolit, dok veliki broj sunčanih dana (276 dana godišnje) predstavlja odličnu pretpostavku za korišćenje sunčeve energije.

Istorija JLS

Prvi pisani trag o Vranju, još u XI veku , ostavila nam je Ana Komnina, Grkinja carskog roda. Pišući o vladavini svoga oca Aleksija Komnina, ona u knjizi „Aleksijada“ kaže da je raški župan Vukan, 1093. godine, u svom osvajačkom pohodu, stigao u Vranje i osvojio ga. U sastav srpske države Vranje je definitivno ušlo 1207. godine kada ga je osvojio Stefan Prvovenčani. Vranje je ponovo oslobođeno 31. januara 1878. godine, nakon viševekovnog života u okviru Otomanske imperije. Nakon Prvog a kasnije i Drugog svetskog rata nastaje period oporavka i ubrzanog razvoja grada. Danas je Vranje grad koji čuva svoju tradiciju, posebno nasleđe jednog od najvećih srpkih pisaca Borisava Bore Stankovića, ali i moderan grad, član UNESKO Mreže kreativnih gradova u oblasti muzike.

Multikulturalnost, bogata istorija, tradicija i miroljubiva koegzistencija različitih etničkih zajednica, čine Vranje – grad sa dušom!

Postojeći investicioni partneri u JLS

 • Britiš Amerikan Tobako
 • Geoks
 • Ditre Italia
 • Kenda Farben
 • Kavim
 • Kentaur
 • Simpa
 • Jumka
 • Alfa-Plam
 • MSPP

Razlozi za investiranje u JLS

 • Infrastrukturno opremljene investicione lokacije u vlasništvu grada
 • Slobodna zona Vranje nudi čitav niz olakšica koje prate rad u režimu slobodne zone: carinske, fiskalne, finansijske, administrativne i logističke, “User Friendly” uprava
 • Raspoloživa kvalifikovana radna snaga, bogata industrijska tradicija
 • Lokacija na Koridoru 10, prirodni i antropogeni resursi
 • Efikasna lokalna samouprava kao odgovoran partner investitoru, podsticaji za investitore

Investicione lokacije možete pogledati na linku OVDE ili u nastavku stranice.

Naziv: Gradska uprava Vranje, Koordinator Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj

Adresa: Kralja Milana 1, 17501 Vranje

Broj telefona: 017/402-314064/890-75-05

e-mail: privreda@vranje.org.rs

Veb sajt:  www.vranje.org.rs