O projektu Unapređenje poslovne klime u Republici Srbiji

U naučnom časopisu „Nova Galaksija” bilo je reči o uspostavljanju Nacionalnog registra investicionih lokacija, putem…