O jedinici lokalne samouprave

Grad Sombor se nalazi na krajnjem severozapadu Republike Srbije, na teritoriji od 1.216 km2 sa ukupno 85.903 stanovnika, prema popisu iz 2011. godine. Sombor je, ujedno i administrativni centar Zapadno-bačkog upravnog okruga. Teritorija grada se graniči sa susednim državama – Republikom Mađarskom i Republikom Hrvatskom, pored toga Specijalni rezervat prirode „Bačko Podunavlje“, proglašen od strane UNESKO-a, delom se nalazi na teritoriji grada, što zajedno sa blizinom velikih evropskih rečnih, drumskih i železničkih koridora, predstavlja veliki potencijal za investicije kako u infrastrukturu i industriju, tako i u turizam.

Prirodno-geografski položaj

Grad Sombor se nalazi na krajnjem severozapadu Republike Srbije i kao takav ima izuzetno povoljan geografski položaj. Pristup reci Dunav, glavnim železničkim i drumskim koridorima predstavlja veliku prednost i potencijal za privlačenje investitora. deo teritorije grada se nalazi u okiru Specijalnog rezervata prirode „Bačko Podunavlje“, što predstavlja šansu za razvoj lovnog i safari turizma. Mogućnost izgradnje distributivnih centara za transport robe i pružanja usluga u Republiku Hrvatsku i republiku Mađarsku predstavlja još uvek neiskorišćeni potencijal. Pored toga, grad Sombor se nalazi na preko 110.000 hektara poljoprivrednog zemljišta koje je mahom u državnom vlasništvu i otvara mogućnost za izgradnju velikih poljoprivrednih kompleksa kako za proizvodnju poljoprivrednih kultura tako i za izgradnju kapaciteta za preradu hrane. Konačno, na teritoriji grada postoji nekoliko izvora termalne energije, koji su delimično iskorišćeni u vidu banjskog lečenja, ali su, istovremeno, u velikoj meri neiskorišćeni jer, za sada, ne postoji razvijeni hotelski niti turistički sadržaji koji bi adekvatno koristili dostupne izvore termalnih voda.

Klima

Klimatsko područje grada odlikuje se umereno-kontinentalnim karakteristikama sa srednjom godišnjom temperaturom od 12,3°C. Prosečna godišnja vlažnost vazduha iznosi 71%, uz godišnji prosek padavina od 614mm. Vetrovitost u velikom meri utiče na razvoj klimatskih uslova, a ona iznosi 883 promila, najučestaliji vetrovi su: severozapadni, i severni. Osunčanost je 220 dana godišnje, uz prosečnu jačinu sunca od 1387 KWh/m².

Istorija JLS

Grad Sombor je, pre svega, grad velike i nadaleko poznate kulturne i prosvetne tradicije i nasleđa. Krajem 18. veka u gradu je osnovana „Norma“ – prva škola za obrazovanje učitelja, a tokom 19. veka grad dobija neke od najznačajnijih ustanova kulture kao što su Narodno pozorište, Gradska biblioteka, Gradski Arhiv. Mnoge manifestacije koje obeležavaju i slave multikulturalnosti i multinacionalnost grada postoje gotovo duže od jednog veka, dok su neke druge zasnovane u protekle dve decenije kako bi potvrdile i očuvale kulturno nasleđe, pre svega u oblasti starih zanata, izdavaštva i muzičke umetnosti. Sve to zajedno, uz jedinstvenu i bogatu bačku i somborsku gastronomiju čini turističku ponuda grada, njegovih sela i stanovnika.
Grad Sombor je i grad industrije. U drugoj polovini 20. veka Sombor je bio središte metalske i autoindustrije, sa nekoliko velikih fabrika koje su proizvodile automobile, delove za industrijske pogone, brodove, alate… Nažalost, doba ratova početkom devedesetih godina 20. veka, kao i neuspešni procesi privatizacije doveli su do delimičnog kraha ovog privrednog sektora, koji se, međutim poslednjih godina oporavlja i ponovo okreće ka svojim počecima, ka jačanju izvoza i upošljavanju stanovnika Sombora i okolnih naselja. Naravno, ne može se zanemariti činjenica da grad Sombor ima preko 100.000 hektara obradive zemlje, po čemu je jedinstven u Republici Srbiji i što predstavlja odličan osnov za izgradnju svakog oblika prehrambene industrije i prerade osnovnih žitarica.

Postojeći investicioni partneri u JLS

 • Razvojna Agencija Srbije
 • Razvojna Agencija Vojvodine
 • Regionalna razvojna agencija Bačka
 • USAID
 • GIZ
 • Vlada Republike Srbije – Kabinet premijera
 • Ministarstvo privrede Republike Srbije

Razlozi za investiranje u JLS

 • Geografska lokacija
 • Saobraćajna povezanost
 • Dostupna obrazovana radna snaga
 • Zaokružene investicione lokacije u vidu industrijske zone
 • Administrativna podrška lokalne samouprave i partnera

Investicione lokacije možete pogledati na linku OVDE ili u nastavku stranice.

Naziv: Grad Sombor, Gradska uprava

Adresa: Trg cara Uroša 1, 25101 Sombor

Broj telefona: 025/468-160

e-mail: klersombor@gmail.com; (Odsek za lokalni ekonomski razvoj i podršku ulaganjima)

Veb sajt: https://www.sombor.rs/