O jedinici lokalne samouprave

Grad Požarevac jedan je od najvećih i najznačajnijih gradova Istočne Srbije. Sastoji se od 2 gradska (grad Požarevac i gradska opština Kostolac) i 25 seoskih naselja, u kojima živi oko 75.000 stanovnika. Sam grad Požarevac ima 44 000 stanovnika, sa selima oko 61 000. Požarevac je administrativni, kulturno-obrazovni, zdravstveni, saobraćajni i privredni centar Braničevskog okruga, koji pored Požarevca obuhvata i opštine Veliko Gradište, Golubac, Žabari, Žagubica, Kučevo, Malo Crniće i Petrovac.

Prirodno-geografski položaj

Grad Požarevac, predstavlja administrativni, kulturno-obrazovni, zdravstveni, saobraćajni i privredni centar Braničevskog okruga. Nalazi se u severoistočnom delu Srbije na osamdesetak kilometara jugoistočno od Beograda, na 44. stepenu, 37. minutu i 12. sekundi severne geografske širine i na 21. stepenu, 11. minutu i 23. sekundi istočne geografske dužine, u sedištu plodnog Stiga, između tri reke: Dunava, Velike Morave i Mlave. Grad je saobraćajno dobro povezan sa ostatkom Srbije, a geografski položaj daje mu brojne pogodnosti. Grad je na samo 80 km od Beograda, a rekom Dunav povezan je i međunarodnim polovnim putem. Udaljenost od autoputa Beograd-Niš je samo 15 km.

Teritorija Grada Požarevca prostire se na površini od 481 km2 , u 25 seoskih i 2 gradska naselja (Požarevac i Gradsku opštinu Kostolac).

Klima

Klima je kontinentalnog izmenjenog tipa, sa čestim pojavama jakog vetra. Količina padavina je tipična za kontinentalnu klimu i iznosi oko 600 mm/m2 godišnje. Primećeno je da se na 20 godina smenjuju sušni i kišni periodi. Prosečna temperatura je 11ᵒC na godišnjem nivou.

Istorija JLS

Grad se prvi put pominje 1476. godine, a postao je poznat posle Požarevačkog mira zaključenog 1718. godine između Austrije, Venecije i Turske. U periodu do stvaranja Kraljevine SHS se razvijao kao značajan pogranični grad i trgovački centar, a naročito u periodu vladavine kneza Miloša Obrenovića. Prva škola u Požarevcu i jedna od najstarijih u Srbiji osnovana je u okviru lokalne pravoslavne crkve još 1733. godine (danas nosi ime Dositeja Obradovića). U Požarevcu je osnovan i Prvi nahijski sud u Srbiji, 1821. godine, osnovana prva gardijska jedinica u Srbiji 1830. godine, 1842. Požarevljani su dobili pozorište, 1915. osnovana je prva pilotska škola. Na teritoriji grada i okruga nalaze se izuzetno bogati i brojni arheološki lokaliteti, od kojih su najznačajniji Golubačka tvrđava, Margum (Dubravica), Viminacijum (Kostolac) i lokalitet Rukumija. Pored pomenutih, najznačajniji kulturno istorijski lokaliteti u Požarevcu su Ergela Ljubičevo, Galerija Milene Pavlović Barili i Narodni muzej.

Danas je Požarevac jedan od najvažnijih industrijskih centara u Srbiji. Industrijska struktura je izuzetno diverzifikovana, a preovlađujuće privredne grane su: poljoprivreda, energetika i prehrambena industrija. Nosioci razvoja industrije Požarevca u različitim oblastima su: Koncern zdrave hrane „Bambi“, Privredno društvo „Termoelektrane i kopovi“ Kostolac, „ARIVA Litas“, „Union MZ.

Požarevac je trenutno jedan od glavnih trgovinskih centara u istočnoj Srbiji.
Na području grada Požarevca, registrovano je oko 600 privrednih društava, 2000 preduzetnika, 200 udruženja i oko 100 sportskih udruženja i saveza.

Postojeći investicioni partneri u JLS

  • „Bambi“- koncern zdrave hrane -proizvodnja konditorskih i prehrambenih proizvoda
  • „ECOLUX RECYCLING SEE” – preduzeće za reciklažu plastičnih masa i proizvodnju
  • „Univer Savić” – proizvodnja nameštaja
  • „Market parket” – firma za prodaju laminatnih podova i pratećih materijala.
  • „Bambi Success” – preduzeće za preradu i proizvodnju kafe.

Razlozi za investiranje u JLS

  • Dobar geografski položaj ((blizina Beograda, blizina koridora IV, VII i X, i povezanost sa njima)
  • Prirodni resursi
  • Kvalitetno poljoprivredno zemljište
  • Bogata kulturna baština
  • Tradicionalne kulturne manifestacije

Investicione lokacije možete pogledati na linku OVDE ili u nastavku stranice.

Naziv: Grad Požarevac, Odeljenje za lokalni ekonomski razvoj

Adresa: Drinska 2, 12000 Požarevac

Broj telefona: 012/539-678

e-mail: ler@pozarevac.rs

Veb sajt: https://www.pozarevac.rs