O jedinici lokalne samouprave

Pirot je grad na jugoistoku Srbije sa bogatom kulturnom tradicijom i burnom istorijom, grad koji spaja Zapad sa Istokom, koji se stalno razvija i koji teži da od grada na jugoistoku Balkana postane grad na jugoistoku Evrope.

Pirot kao administrativni centar Pirotskog okruga je realizacijom brojnih projekata  intezivirao ulaganja u infrastrukturu i zahvaljujući tome dobio izgled modernog grada. Sa druge strane uspeo je da očuva svoju tradiciju i ostane prepoznatljiv po brendovima koji su ga decenijama odlikovali, a među njima se posebno ističu: pirotski ćilim,pirotsko jagnje, pirotski kačkavalj kao i pirotska peglana kobasica.

Prirodno-geografski položaj

Grad Pirot sa površinom od 1.232 km², nalazi se na jugu zemlje sa ukupnim brojem stanovnika od 57.928. Opština Pirot leži na 22°36′ istočno od Griniča i na 43°09′ severno od Ekvatora. Opseg nadmorskih visina u opštini se kreće između 368 m -2169 m. Prosečna maksimalna temperatura je 18,42°C, dok je prosečna minimalna temperatura 5,95°C.

Pirot karakterišu veoma  povoljan geografski položaj i dobro povezane drumske i železničke mreže sa drugim delovima Srbije i susedne Bugarske. Putni pravci su Koridor10, odnosno međunarodni put E-80. Pirot preseca reka Nišava, sa svih strana okružen planinama, od kojih je najistaknutija Stara planina. Pirot je od Beograda udaljen 310 km,od Niša 72 km,od Evropske Unije (državna granica sa Bugarskom) 29km, od Sofije 88 km,što čini njegov položaj izuzetno važnim tranzitnim centrom. Najbliži aerodromi: Niš 70 km i Sofija 80 km.

Reljef pirotskog kraja sastoji se od planina, brda, brežuljaka, kotlina i polja. Na severu i severoistoku od Pirota pruža se Stara planina, najveća u Srbiji čiji najviši vrh Midžor dostiže visinu od 2.169 metara nadmorske visine, koji je i državna granica između Srbije i Bugarske. Spada u red najlepših srpskih planina. Južni obod pirotske kotline čine ogranci Vlaške planine u čijem južnom delu je reka Jerma usekla veoma živopisnu kompozitnu dolinu. Zapadni deo pirotske kotline čine ogranci Suve planine, koja počinje kod Pirota Belavom, preko čijih prevoja na jugozapadu prolazi asfaltni put koji preko Babušnice, Vlasotinca i Leskovca vodi do južnog Pomoravlja.

Klima

Klima Pirota je umerena. Proleća su vlažna i prijatna, leta topla, jeseni blage i duge, a zime pretežno hladne. Često duvaju vetrovi iz raznih pravaca. Pirot sa okolinom i gradovima spada u najsuvlje gradove. Najviše padavina ima u maju, junu i oktobru, a najmanje u januaru, februaru i julu. Najtopliji mesec je jul sa prosečnom temperaturom +22°C, a najhladniji januar sa prosečnom temperaturom -1°C. U zimskim mesecima duva severac sa prosečnom brzinom od 10 km/h. U pirotskom kraju najviše šuma ima na Staroj, Vlaškoj panini i Vidliču.

Istorija JLS

Prvobitno naselje formirano je na severozapadnom obodu istoimene kotline oko zidina starog rimskog utvrđenja (gradić) koje je bilo u kartama upisano pod imenom Mutacio Tures što na latinskom znači kula. Naselje se razvilo zahvaljujući blizini poznate saobraćajnice toga vremena –Via militaris, a u srednjem veku poznate pod imenom Carigradski drum. U 14. veku se pominje pod nazivom Pirgos što ima isto značenje. Turci uvode i nov naziv za Pirot -Šerkjoj, što znači varoško selo. Pod nazivom Pirot, grad se prvi put spominje u srednjevekovnim dubrovačkim i srpskim izvorima, a dolazi od Slovena koji su tako jezički prilagodili ime Pirgos. Od 12.veka pirotski kraj je u sastavu države srpskog vladara Stefana Nemanje, što potvrđuju manastirski zapisi u njegovoj okolini. Od petovekovnog turskog ropstva oslobođen je 1877. godine. U tom periodu ćilimarstvo u Pirotu je bilo vrlo razvijeno, pre svega,zahvaljujući kvalitetnoj vuni koja se dobijala od desetina hiljada ovaca koje su se čuvale na bogatim pašnjacima obližnjih planina. Pirot je nekada bio i centar grnčarskog zanata u Srbiji, pa je ovo malo mesto, sredinom 19. veka imalo čak 40 grnčarskih radionica. Proizvodilo se više od 70 vrsta upotrebnih i ukrasnih predmeta od grnčarije. Pored ćilima i grnčarije, simbol ovog grada na Nišavi je i kačkavalj, čija se proizvodnja vezuje za stočarska plemena koja vode poreklo od Grka ili Cincara, a živela su u 17.veku na Staroj planini.

Postojeći investicioni partneri u JLS

  • „Michelin“
  • “Aha Mure”
  • “Prvi Maj Pirot”
  • “E Miroljo”

Razlozi za investiranje u JLS

  • Povoljan geografski položaj
  • Dostupne lokacije za investiranje (industrijske zone)
  • Funkcionisanje Slobodne Zone i logističkog centra u Pirotu
  • Pogodnosti u vidu olakšica JLS za investicije na teritorije grada.

Investicione lokacije možete pogledati na linku OVDE ili u nastavku stranice.

Naziv: Gradska uprava Pirot

Adresa: Srpskih vladara 82, 18300 Pirot

Broj telefona: 010/305-532

e-mail: kabinet@pirot.rs

Veb sajt: https://www.pirot.rs

Društvene mreže: