O jedinici lokalne samouprave

Opština Ćuprija, nalazi se u centralnoj Srbiji. Površina teritorije opštine Ćuprija iznosi 287 km². Prema podacima poslednjeg zvaničnog popisa stanovništva sprovedenog 2011.godine, na njenoj teritoriji živi 30.645 stanovnika.

Prirodno-geografski položaj

Opština Ćuprija, nalazi se u centralnoj Srbiji u središtu Pomoravskog okruga i ima odličan geostrateški položaj. Ostvaruje direktnu vezu sa državnim putem A1, odnosno evropskim putem E-75 koji spaja krajnji sever Norveške sa jugom Grčke.
To je najduži evropski međunarodni put koji prolazi kroz Srbiju i kroz Ćupriju, a ukupna dužina iznosi 5.639km. Ovim auto-putem Ćuprija je udaljena od Beograda 147km, a od Niša 89km. Kroz opštinu prolazi i magistralna dvokolosečna pruga međunarodnog značaja E-85 na relaciji Budimpešta- Subotica-Beograd-Niš-Skoplje-Solun –Atina.
Ostali putevi koji prolaze kroz teritoriju opštine su državni putevi II A reda 158, 160, 186, 187 i državni putevi II B reda 383, 386. Ukupna dužina puteva u Ćupriji iznosi 232km. Najbliži putnički aerodrom Konstantin Veliki udaljen je 80km.

Klima

Ćuprija je grad u dolini i planinama je odvojena od izrazitog uticaja iz Sredozemnog mora a široko otvorena prema Panonskoj niziji. Time se grade odlike umereno-kontinentalne klime sa prosečno dovoljnim količinama padavina i manjim uticajem vetrova. Odlikuje se hladnim zimama i toplim letima, uz manja odstupanja, dok se u proleće snažnije osećaju toplija strujanja sa juga utičući na brže topljenje snega, na porast vodostaja i brži rast vegetacije. Prosečna godišnja temperatura je 11,1 °C. Najhladniji mesec u godini je januar sa prosečnom temperaturom od -0,3 °C, dok je najtopliji jul u kome je prosečna temperatura 20,8 °C.

Istorija JLS

Kroz dugu i bogatu istoriju dugu 2000 godina, preko neolitskih naselja, perioda rimske vladavine, naseljavanja Slovena, perioda turske vladavine i savremenog doba, svi koji privremeno i trajno budu dolazili na ove prostore mostove će podizati baš ovde na ušću reke Ravanice u Veliku Moravu. Ćuprija, grad sa bogatstvom dve reke i mostovima koji će trajno odrediti ime i sudbinu grada, grad kome su svaki od naroda koji su tu živeli ostavili po nešto, oduvek je bila mesto važnog geostrateškog položaja, mesto spajanja i povezivanja, mesto radnih, vrednih i gostoprimljivih ljudi. Kao takva, Ćuprija noseći nasleđe prošlih vremena spremna ide u budućnost.

Postojeći investicioni partneri u JLS

  • FEKA automotive
  • Samvardhana Motherson Peguform (SMP)
  • Tibet moda

Razlozi za investiranje u JLS

Na industrijskom prostoru, opština je u mogućnosti da formira parcele prema potrebama investitora, obezbedi građevinsko zemljište koje je infrastrukturno opremljeno, otuđi građevinsko zemljište u javnoj svojini po ceni manjoj od tržišne ili bez naknade, obezbedi zakup poslovnog prostora na određeno vreme, obezbedi podsticaje za investiciona ulaganja i sl.

Investicione lokacije možete pogledati na linku OVDE ili u nastavku stranice.

Naziv: Opština Ćuprija

Adresa: 13. Oktobar 7, 35230 Ćuprija, Srbija

Broj telefona: 035/8470-248 i 035/8470-631

e-mail: info@cuprija.rs

Veb sajt: www.cuprija.rs