O registru investicionih lokacija na TV Studio B

U emisiji „Beograde, dobro jutro!“ o projektu Unapređenje poslovne klime u Srbiji i Registru investicionih lokacija…


Zapadnobački okrug digitalizovan

Dobri rezultati i značajan napredak koji je ostvario Sombor i ceo Zapadnobački okrug, zahvaljujući saradnji sa…


O unapređenju poslovne klime u Čačku govorio je mr Borko Drašković direktor RGZ-a

Direktor Republičkog geodetskog zavoda mr Borko Drašković danas je posetio grad Čačak i održao sastanak sa…


Predstavljen razvoj Registar investicionih lokacija na IPMA kongresu

Na Međunarodnom kongresu iz upravljanja projektima “Odgovorno i fleksibilno upravljanje projektima” prezentovan je rad…


Dijalog sa građanima

Održana je još jedna u nizu online radionica u organizaciji opštine Jevle, Kraljevina Švedska. Radionica se održala…


GIS radionica – II deo

Švedska opština Jevle dana 09.06.2021. godine održala je drugi deo radionice vezan za GIS platformu. Radionicu su…


Stambeno preduzeće opštine Jevle

U okviru projekta “Unapređenje poslovne klime u Srbiji“ dana 01.06.2021. godine održana je radionica švedskih eksperata…


GIS/Geo podaci - radionica

Dana 24.maja 2021. godine u trajanju od 3 sata održana je radionica predstavnicima jedinica lokalnih samouprava.…