O jedinici lokalne samouprave

Čačak je grad u Zapadnom delu Republike Srbije, prepoznatljiv kao poželjno mesto za život, mesto prijateljskog poslovnog okruženja koje nudi izvrsne uslove poslovanja, mesto koje je prepoznatljivo po stalnom ulaganju u obnovu i razvoj privrede, kao i u novi kvalitet života u gradu i na selu.

Prirodno-geografski položaj

Čačak je sedište Moravičkog upravnog okruga, privredni, kulturni, administrativni centar područja. Moravički okrug pored grada Čačka, obuhvata i opštine Gornji Milanovac, Lučani i Ivanjica. Centralni deo grada čini čačanska kotlina, smeštena između planina Jelice na jugu, Ovčara i Kablara na zapadu i Vujna na severu, dok je na istoku otvorena prema Kraljevačkoj kotlini. Ove planine se blago i talasasto spuštaju prema čačanskoj kotlini, gradu Čačku i toku Zapadne Morave. Čačak se nalazi izmedu opština Gornji Milanovac na severu i Lučana na jugozapedu. Na zapadu je opština Požega koja pripada Zlatiborskom okrugu, istočno je opština Knić koja je u sastavu Šumadijskog okruga, a na jugoistoku je grad Kraljevo koji pripada Raškom okrugu. Od Beograda Čačak je udaljen 120 km.

Klima

Klima Čačka i okoline je umereno kontinentalna. Najhladniji mesec je januar, a najtopliji mesec jul. Podneblje je izrazito povoljno za razvoj poljoprivrede. Teritorija grada Čačka nije vetrovita. Najčešći vetar je severozapadni, a najređi severoistočni. Vlažnost vazduha je umerena. Magle se u čačanskoj kotlini retko javljaju.

Istorija JLS

Nastanak i razvoj naselja na teritoriji grada Čačka uslovljen je intenzitetom naseljenosti od praistorije, kada se i pominju naselja u kojima su pronađeni tragovi materijalne kulture. Na osnovu pronađenih arheoloških lokaliteta i kulturno-istorijskih spomenika, smatra se da je na ovom području život u kontinuitetu trajao oko 5.000 godina pre nove ere pa sve do danas. Posebno treba istaći nekropole pod humkama sa predmetima iz bronzanog i gvozdenog doba (iz XV, IX i VI veka p.n.e.) otkrivenih na lokalitetu Lugovi Bent u Mojsinju, a vredni pažnje su i predmeti iz ilirskih kneževskih humki u Atenici, lokalitetu svetskog značaja sa eksponatima koji datiraju iz VI i V veka pre nove ere. U vreme rimske dominacije ovim delom Srbije, na mestu današnjeg grada, nalazilo se veće naselje, o čemu svedoče rimske terme otkrivene u centru grada.

U periodu srpske srednjovekovne države naselje se pominje u XIII veku, kao Gradac u Tipiku studeničkom, koji je pisan između 1207. i 1215. godine. Bila je to prestonica župana Stracimira, brata Stefana Nemanje, koji se smatra osnivačem grada. Najstariji pomen Čačka nalazi se u jednom sudskom spisu iz Dubrovačkog arhiva iz  1408. godine.

Nova etapa razvoja Čačka označava se posle 1815. godine, kada ovaj grad postaje sedište čačanskog okruga.

Grad se još snažnije razvija u drugoj polovini XIX veka, kada niču brojne stambene, poslovne i administrativno-upravne građevine. Popisom stanovništva 2011. godine, na tertoriji grada evidentirano je 115.337 stanovnika, a u gradu 73.331 stanovnik. Čačak danas predstavlja  privredni, obrazovni, kulturni, turistički centar i sedište Moravičkog okruga.

Postojeći investicioni partneri u JLS

 • Kompanija „Sloboda“
 • Tehničko-remontni zavod
 • Unipromet
 • Progres Inženjering
 • Atenic Commerce
 • Elit Inox
 • Vorwerk
 • Wieland Electric
 • Akvapan
 • Tetragon DOO
 • Pacom
 • Weltex
 • Tiffany production
 • Chips Way
 • Pons
 • Interfood

Razlozi za investiranje u JLS

 • Povoljan geostrateški položaj
 • Postojanje usvojene planske dokumentacije
 • Razvijena saobraćajna infrastruktura
 • Razvijena komunalna infrastruktura
 • Postojanje visokoobrazovnih i naučnih institucija
 • Mnoštvo infrastrukturnih sadržaja u oblasti kulture, sporta i rekreacije
 • Institucionalna podrška za razvoj privrede
 • Razvijeno privatno preduzetništvo
 • Pogodni klimatski uslovi za razvoj poljoprivrede i sela
 • Tradicija u industrijskoj proizvodnji
 • Funkcionisanje NTP Čačak sa STARTAP centrom
 • Prisustvo stranih investicija
 • Kvalifikovana radna snaga
 • Mere podrške za razvoj privrede
 • Potencijal za razvoj turizma
 • Registrovano mnoštvo udruženja iz različitih oblasti.

Investicione lokacije možete pogledati na linku OVDE ili u nastavku stranice.

Naziv: Grad Čačak

Adresa: Župana Stracimira 2-4, Čačak

Broj telefona: 032/309-019

e-mail: gradonacelnik@cacak.org.rs
vladimir.gojgic@cacak.org.rs

Veb sajt:  www.cacak.org.rs