Od danas dostupan Registar investicionih lokacija

U procesu privlačenja investitora, jedinicama lokalnih samouprava od danas je na raspolaganju Registar investicionih lokacija, kao i neizostavna maksimalna podrška Republičkog geodetskog zavoda i njegovih servisa čiji su digitalni podaci potpuno besplatni, autoritativni, pouzdani i transparentni, rekao je direktor RGZ-a mr Borko Drašković otvarajući konferenciju „Registar investicionih lokacija“, koja je održana danas u Narodnoj skupštini Republike Srbije povodom završetka trogodišnjeg projekta „Unapređenje poslovne klime u Srbiji“ vrednog dva miliona evra. Projekat je realizovao RGZ zajedno sa švedskom „Agencijom za kartografiju, katastar i registraciju Lantmateriet“, uz podršku „Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju SIDA“.

Mr Borko Drašković poslao je javni poziv privredi i lokalnim samoupravama da u budućnosti orjentišu donošenje odluka na osnovu informisanog odlučivanja zasnovanog na geoprostornim podacima koji dotiču svih 17 ciljeva održivog razvoja Agende 2030. Drašković je naglasio da RGZ menja način poslovanja u cilju stvaranja transparentnog i digitalnog okruženja.

U prvom delu konferencije, koji je bio posvećen značaju saradnje između institucija, rečeno je da je srpsko-švedski ekspertski tim napravio čvrst temelj za buduće investicije u Srbiju. Šefica grupe za razvojnu saradnju pri ambasadi Kraljevine Švedske u Srbiji Karin Mekdonald istakla je značaj korišćenja geoprostornih podataka kao osnove dobrog preduzetništva i vlade. Ona je nagovestila da će daljom realizacijom ovakvih projekata Švedska nastaviti da podržava napore Srbije na putu dostizanja standarda EU među kojima je jedan od najvažnijih transparentna administracija okrenuta korisnicima.

Šef Međunarodnog odeljenja Lantmaterieta Kraljevine Švedske Mikael Lilje izrazio je nadu da će RGZ i ova agencija nastaviti i u budućnosti da sarađuju na realizaciji projekata od značaja za unapređenje preduzetništva u Srbiji.

Konferenciji je prisustvovao i Danilo Cicmil, savetnik Predsednika Srbije za investicije.

U drugom delu konferencije, Matijas Rantanen, projektni menadžer iz Lantmäteriet-a i Nemanja Paunić, član projektne jedinice iz RGZ-a, predstavili su rezultate i mogućnosti Registra investicionih lokacija. Ovaj registar je najvažniji rezultat projekta i predstavlja sveobuhvatnu bazu podataka o investicionim lokacijama prikupljenim na područjima 11 pilot opština. Nova platforma pruža mogućnost da sve lokalne samouprave u Srbiji predstave podatke o investicionim lokacijama na svojoj teritoriji. Taj registar omogućiće potencijalnim investitorima da na digitalnoj platformi pronađu lokaciju koja im odgovara na osnovu željenih parametara i da direktno komuniciraju sa određenom jedinicom lokalne samouprave.

Generalni direktor Razvojne agencije Srbije Radoš Gazdić govorio je o saradnji RAS-a i RGZ-a. Naglasio je da Registar investicionih lokacija može biti značajan korak u postizanju održivog i inkluzivnog ekonomskog rasta u Republici Srbiji, unapređenju poslovnog ambijenta, unapređenju klime za priliv investicija i inovativnosti privatnog sektora i da će on predstavljati koristan alat Razvojnoj agenciji Srbije u svojoj posredničkoj ulozi između investitora i jedinica lokalne samouprave.

Pomoćnik direktora RGZ-a Darko Vučetić istakao je da je Registar investicionih lokacija predviđen kao jedan od najvažnijih segmenata budućeg eProstora. Da bi ispunio sav potencijal koji poseduje, neophodno je uključenje svih lokalnih samouprava na teritoriji Republike Srbije. – Razvijanje Registra predstavlja jednu u nizu aktivnosti u procesu razvoja privrede Republike Srbije i treba da doprinese jačanju ekonomije zasnovane na znanju i inovacijama – zaključio je Vučetić.

Realizacija ovog projekta počela je u februaru 2019. godine. Gradovi koji su prvi uzeli učešće u projektu „Unapređenje poslovne klime u Srbiji“ su: Arilje, Bor, Valjevo, Vranje, Knjaževac, Požarevac, Pirot, Sombor, Ćuprija, Čačak, Zrenjanin, Velika Plana, Veliko Gradište, Kragujevac, Lapovo, Novi Sad, Niš i Šabac.


Povodom obeležavanja 185 godina geodetske delatnosti u Srbiji najavljena konferencije Registar investicionih lokacija

U vestima TV Vesti Marina Jovanović Milenković je istakla značaj uspostavljenog Registra investicionih lokacija koji će biti predstavljen na konferenciji u Narodnoj skupštini Republike Srbije u ponedeljak 23. maja, u sklopu niza događaja kojima se obeležava 185 godina geodetske delatnosti u Srbiji. Registar je formiran na 11 pilot opština u okviru projekta „Unapređenje poslovne klime u Srbiji“ koji RGZ realizuje u partnerstvu sa i uz finansijsku podršku SIDA-e. Posle završne konferencije projekta očekuje se uključenje i ostalih jedinica lokalne samouprave u Srbiji.


Gostovanje na Studio B

U nastavku pogledajte gostovanje Benija Andersona i Bojana Teodosijevića na TV  „Studio B“, tokom koga su govorili o realizaciji projekta  „Unapređenje poslovne klime u Srbiji“.


Studijska poseta Kraljevini Švedskoj

Studijska poseta Kraljevini Švedskoj je organizovana od 08.05.2022. do 13.05.2022. godine u opštini Jevle (Gävle) . U radnoj poseti učestvovali su predstavnici jedinica lokalnih samouprava koji učestvuju u projektu „Unapređenje poslovne klime u Srbiji“ (Arilje, Bor, Ćuprija, Knjaževac, Sombor, Vranje, Zrenjanin, Pirot, Požarevac, Čačak) i deo implementacionog tima Republičkog geodetskog zavoda.

Delegaciju iz Srbije su primili gospodin Matijas Rantanen, menadžer projekta u Lantmaterijetu i gospodin Beni Anderson, predstavnik odseka za međunarodne odnose u Lamtmaterijetu.

Cilj posete je podizanje kapaciteta jedinica lokalnih samouprava i implementacionog tima RGZ-a.  Tokom studijske posete učesnici su imali priliku da se upoznaju na koji način se geoprostorni podaci koriste u švedskim opštinama, na koji način se razvija švedski nacionalni geoprostorni portal, koji su zaključci u unapređivanju izdavanja elektronskih građevinskih dozvola, kako funkcioniše centar za korisničku podršku Lantmaterijeta i na koji način opština Jevle privlači investitore i brendira sebe ka spoljnjim subjektima. Učesnici su takođe imali priliku da obiđu luku Jevle i upoznaju se sa ovim bitnim ekonomskim i logističkim elementom za život opštine.

Predstavnici jednicina lokalnih samouprava su prilikom obuke učestvovali u stručnoj diskusiji, pokazali visoku motivisanost za unapređenje poslovanja u svojoj lokalnoj jedinici kao i sagledavanje mogućnosti daljeg razvoja jedinica lokalnih samouprava. Projekat „Unapređenje poslovne klime u Srbiji“ je u finalnoj fazi što uključuje puštanje u rad Registra investicionih lokacija i organizovanje završne konferencije.


Gostovanje na TV Studio B

U nastavku pogledajte gostovanje Benija Andersona, Marine Jovanović-Milenković i Bojana Teodosijevića  na TV „Studio B“, tokom koga su govorili o realizaciji projekta „Unapređenje poslovne klime u Srbiji“.

TV Studio B, 22.03.2022.


Šabac je deo projekta „Unapređenje polovne klime u Srbiji“

Član Gradskog veća za privredu Živan Bajić i načelnik Odeljenja za Lokalni ekonomski razvoj Dragan Vasić sastali su se danas sa članovima tima projekta „Unapređenje poslovne klime u Srbiji“ koji je podržan od Republičkog geodetskog zavoda, Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA) i švedske agencije za kartografiju, katastar i registraciju zemljišta – Lantmateriet. Povodom toga, u poseti Gradu, 17.03.2022. godine boravili su švedski predstavnici Henrik Söderkrantz, Vasseur Sven i članovi projektnog tima iz Beograda Davor Đuran i Bojan Teodosijević.  Tom prilkom održan je radni sastanak sa predstanicima Odeljenja za lokalni ekonomski razvoj Šapca,  na kome je bilo reči o značaju samog projekta, ali i budućoj saradnji.

Cilj projekta je uspostavljanje Nacionalnog registra investicionih lokacija putem digitalne platforme. Potencijalni investitori će moći na taj način da ostvare komunikaciju sa organima lokalne samouprave i ulože investiciju na određenu lokaciju. Aplikacija će omogućavati pretraživanje po više parametara kako bi potencijalni investitor sagledao u potpunosti sve lokacije koje su mu od interesa. Navedeni projekat predstavlja jednu u nizu aktivnosti u procesu razvoja elektronske uprave Republike Srbije i treba da doprinese jačanju ekonomije zasnovanoj na znanju i inovacijama.

Osnivanjem Nacionalnog registra investicionih mapa, sve lokalne samouprave koje su uključene u ovaj projekat (18 gradova i opština), uključujući i grad Šabac, imaju svoje investicione lokacije na digitalnoj platformi Republičkog geodetskog zavoda.


Poseta Nišu

U okviru projekta „Unapređenje poslovne klime u Srbiji“, koji se realizuje u saradnji sa Švedskom agencijom za međunarodni razvoj i saradnju, Grad Niš učestvuje od ove godine na formiranju Nacionalnog registra investicionih lokacija. Tim povodom u Nišu je održan sastanak sa predstavnicima Republičkog geodetskog zavoda i projekt menadžerom Matijasom Rantenenom iz Švedske na kome je predstavljen projekat o održivosti Registra investicionih lokacija.

Grad Niš je odabran  kao pilot grad u ovom projektu. Proces investiranja i implementacije investicija na ovaj način će se ubrzati  jer će potencijalni investitori brže odlučivati i neće ih u tome sputavati i kočiti administrativna barijera  kao što se to do sada dešavalo. Praksa će pokazati da je ovo dobar potez“, kazao je dr Vladislav Marjanović, gradski većnik.

Prema rečima Saše Rikanovića iz Republičkog geodetskog zavoda Srbije, ovo je jedan od prvih pojedinačnih projekata koji jača nacionalnu infrastrukturu geoprostornih podataka. Projekat se realizuje sredstvima Švedske razvojne agencije u saradnji Republičkog geodetskog zavoda Srbije sa jednom od geodetskih zavoda u Švedskoj.


Registar investicionih lokacija 2

Dana 10.03.2022. godine održana radionica Registar investicionih lokacija  – – Povratne informacije o Alatu za prikupljanje podatka i otvorena pitanja. Na radinici su prisustvovale predstavnici pilot jedinica i novih jedinica lokalne samouprave koje se se priključile projektu. Na radionici se diskutovalo o prednostima ovakvog vida prikazivanja lokacija kao i date su sugestije za unapređenje Alata.


Registar investicionih lokacija

Dana 03.03.2022. godine održana radionica Registar investicionih lokacija  - – Povratne informacije o Alatu za prikupljanje podatka i otvorena pitanja. Na radinici su prisustvovale predstavnici novih jedinica lokalne samouprave koje se se priključile projektu (Niš, Velika Plana, Veliko Gradište, Šabac, Kragujevac).


Radna poseta projektnog tima gradu Valjevu

Organizovana je radna poseta gradu Valjevu 02. Februara 2022. godine.  Cilj posete je sagledavanje postignutih rezultata na projektu i dalja održivost.

Projekat je veoma značajan, jer postoje transparentni i efikasni procesi za investitore. Projekat „Unapređenje poslovne klime u Srbiji“ je jedna u nizu aktivnosti razvoja elektronske uprave Republike Srbije, koja doprinosi razvoju ekonomije zasnovane na znanju i inovacijama.

U radnoj poseti bio je švedski ekspert Benny Andersson iz Agencije za kartografiju, katastar i registraciju zemljišta u Švedskoj, zajedno sa članovima projektne jedinice iz Beograda.

U ime gradonačelnika Valjeva Lazara Gojkovića, prisutne je pozdravio zamenik predsednika Skupštine grada Valjeva Viktor Mićić. Kao i koordinator projekta za Valjevo Ilija Ranković.