Predstavljen razvoj Registar investicionih lokacija na IPMA kongresu

Na Međunarodnom kongresu iz upravljanja projektima “Odgovorno i fleksibilno upravljanje projektima” prezentovan je rad autora dr Marine Jovanović-Milenković i Saše Rikanovića pod nazivom “Registar investicionih lokacija kao rezultat održivog upravljanja projektima”. Rad predstavlja dosadašnje rezultate projekta „Unapređenje poslovne klime u Republici Srbiji“ čiji je nosilac  realizacije  Republički geodetski zavod, zajedno sa  švedskom agencijom za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA) i švedskom agencijom za kartografiju, katastar i registraciju zemljišta – Lantmäteriet.

Kongres je zvanično otvorio predsednik Udruženja za upravljanje projektima Srbije – IPMA (International Project Management Association) Srbija, prof. dr Vladimir Obradović zajedno sa v.d. direktorom Nacionalne akademije za javnu upravu, Dejan Miletić. A zatim su se učesnicima obratili Jop Šeferli, predsednik Međunarodne asocijacije za upravljanje projektima, državni sekretar u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Biljana Vuksanović, pomoćnica ministra državne uprave i lokalne samouprave Jasmina Benmansur.

Kongres se održao u prostorijama Nacionalne akademije za javnu upravu od 09. do 11. septembra 2021. godine. Kongresu je prisustvovalo preko 150 učesnika na panelima, okruglim stolovima i radionicama.


Dijalog sa građanima

Održana je još jedna u nizu online radionica u organizaciji opštine Jevle, Kraljevina Švedska. Radionica se održala 22.06.2021. godine na temu Dijalog sa građanima. Moderator radionice je Aneli Hiden, strateg za komunikaciju opštine Jevle. Radionici su prisustvovali predstavnici jedinica lokalnih samouprava.


GIS radionica – II deo

Švedska opština Jevle dana 09.06.2021. godine održala je drugi deo radionice vezan za GIS platformu. Radionicu su vodili:

  1. Markus Merie, GIS programer, opština Jevle
  2. Eva-Lena Linden, GIS programer, opština Jevle

Predstavnici pilot jedinica loklanih samouprava su diskutovali na tu temu, sagledavali prednosti platforme i mogućnosti uvođenja istih u svoje sisteme.


Stambeno preduzeće opštine Jevle

U okviru projekta “Unapređenje poslovne klime u Srbiji“ dana 01.06.2021. godine održana je radionica švedskih eksperata stambenog preduzeća Jevle na kojoj su prisistvovali predstavnici jedinica lokalnih samouprava u Srbiji. Ideja radionice je da se nauči i prihvati nov način formiranja takvih preduzeća u Srbiji.

Tema radionice: Predstavljanje Jevlejederne, stambenog preduzeća opštine Jevle.

Moderator radionice je izvršni direktor stambenog preduzeća Katerin Holgerson. Radionicu je vodila Iris Karamehmedović, poreklom sa našeg regiona, zaposlena u Stambenom preduzeću opštine Jevle. Ona je na detaljan način opisala koje sve usluge obavlja ovo preduzeće, na koji način grade nove stanove kao i način godišnjeg održavanja istih. Samo preduzeće funkcioniše zajedno u dogovoru sa stanarima tih zgrada, reaguju na njihove primedbe za bolje stanovanje i pokušavaju da na efikasan način reše iste u što kraćem roku.


GIS/Geo podaci - radionica

Dana 24.maja 2021. godine u trajanju od 3 sata održana je radionica predstavnicima jedinica lokalnih samouprava. Radionicu su vodili eksperti iz opštine Jevle. Tema radionice je bila GIS/Geo podaci. Prvi deo radionice se odnosio na razmenu podataka između opštine Jevle i Lantmaterieta, a drugi deo na otvorene podatke. Radionicu su vodili Anela Huk, koordinator za premer i mapiranje u opštini Jevle i Mari Nilson, šef Jedinice za digitalizaciju u opštini Jevle. One su na praktičnom primeru pokazale kako se geoprostorni podaci dodaju, razmenjuju i ažuriraju između korinsnika, putem digitalne platforme iz GIS sistema.


Alat za prikupljanje podataka – 3. radionica

Održana je treća po redu online radionica u vezi sa prikupljanjem podataka investicionih lokacija, 21.04.2021. godine. Na radionici su prisustvovali predstavnici jedinica lokalnih samouprava. Radionicu je vodio Nemanja Paunić i Filip Petrović.  Tema radionice je imala tematiku da se utvrde svi neophodni alati kako bi se investiciona lokacija prikazala u digitalnoj formi sa svim njenim atributima. Moderatori su objašnjavali kako na najbolji način da se popuni Upitnik nacionalnog registra investicionih lokacija.


Produkcija videa

Marija Brander (Maria Brander), ekspert iz oblasti Strateških komunikacija je otvorila online radionicu pod nazivom „Produkcija videa” u okviru komponenete Vidljivost i promocija projekta „Unapređenje poslovne klime u Republici Srbiji”. Ona je ispred  švedske agencije za kartografiju, katastar i registraciju zemljišta – Lantmäteriet iznela svoje iskustvo u produkciji filmova.  Sadržaj radionice se odnosio na koji način treba započeti produkciju videa, koje metode koristiti i na koji način urediti i objaviti video.

Radionica se održala 08.04.2021. godine, na kojoj su učestvovali predstavnici pilot jedinica lokalne samouprave i zaposleni RGZ-a.


Prva radionica komponenete urbanog planiranja

U okviru projekta “Unapređenje poslovne klime u Srbiji” organizovana je celodnevna prva online radionica komponente urbanog planiranja. Radionica se održala 31.03.2021. godine.

Na radionici su prisustvovali predstavnici švedske agencije za kartografiju, katastar i registraciju zemljišta - Lantmäteriet, predstavnici Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrakstrukture Republike Srbije, predstavnici Republičkog geodetskog zavoda, predstavnici Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj – NALED,  kao i članovi projektnog tima. Radionicu su vodili predstavnici  švedske agencije za kartografiju, katastar i registraciju zemljišta.

Sadržaj radionice se odnosio na nekoliko tema:

  • Koristi od digitalne transformacije procesa izgradnje zajednice i zahteva zainteresovanih strana za zakonskim, organizacionim i bihevioralnim prilagođavanjima
  • Način upravljanja nekretninama u digitalnoj eri i savladanje prepreka vezane digitalnim promenama
  • Planiranje i izgradnja sa kvalitetom - pravni okvir u kombinaciji sa lokalnom kompetencijom i balansom moći (švedsko iskustvo)
  • Kakve su koristi za zainteresovane strane i kako izazovi se susreću sada i u budućnosti u procesu stvaranja neprekidnog procesa izgradnje digitalne zajednice

Učesnici na radionicama su aktivno diskutovali na predavanjima i i informisali se o problemima i rezultatima sa kojima se susrela švedskа agencijа za kartografiju, katastar i registraciju zemljišta, prilikom realizacije ove tematike.