O jedinici lokalne samouprave

Arilje je varošice i opština koja se nalazi u Zlatiborskom okrugu u južnozapadnoj Srbiji. Broj stanovnika varošice je 6.763, dok u opštini živi 18.792 stanovnika.
Ova opština je poznata kao prestonica maline i proizvodnje kvalitetnih tekstilnih proizvoda. Osim kod nas u regionu su poznati tekstilni proizvodi iz Arilja sa zaštićenim žigom kvaliteta „Ariljski tekstil“ kao i „Ariljska malina“ sa zaštićenim geografskim poreklom. Danas na teritoriji ove varošice posluje preko 50 privatnih hladnjača za zamrzavanje voća.
Kada je naš velikan pisane reči, po profesiji agronom, Dobrilo Nenadić, 70-ih godina prošlog veka podstakao proizvodnju maline u našem kraju, nije ni sanjao da će sa površine od 349km² na kojoj se ova Opština prostire, po proizvodnji maline biti ispred mnogih razvijenijih zemalja. U prilog navedenim informacijama, govori činjenica da je 2002. godine postignut najveći prinos malina na svetu i to 44.763 kilograma po hektaru.
Po poslednjim podacima na svakih 11 radno aktivnih Ariljaca, dolazi po jedna firma, što je znatno iznad proseka Republike i okruga. Pored poljoprivrede i tekstilne industrije zastupljena je prehrambena industrija, prerada drveta i metaloprerada.

Prirodno-geografski položaj

Nekoliko vekova po zamiranju rimske vlasti na ovim prostorima, u drugoj polovini 10. veka došle su izbeglice iz grčkog grada Larise, noseći sa sobom mošti svoga svetitelja, grčkog episkopa i velikog propovednika hrišćanstva Svetog Ahilija. Ove mošti sahranjene su na mestu današnje ariljske crkve, velelepnog zdanja vrednog posete. Arilje je po ovom svetitelju dobilo ime, čiji kult se danas slavi kao praznik i gradska slava. Početkom 13. veka Sava Nemanjić, ariljski manastir proglasio je za sedište Moravičke episkopije. Nakon poznatih istorijskih dešavanja, pod uticajem turske vlasti, ceo kraj je opustošen oko 160. godine. Novi žitelji iz Istočne Hercegovine i Crne gore počeli su da naseljavaju ove krajeve sredinom 18. veka da bi nakon Prvog i Drugog srpskog ustanka naselje oko crkve Svetog Ahilija ponovo zaživelo. Malo naselje, skoncentrisano oko crkve, kao drumsko svratište i karavansko konačište, polako se razvijalo i urbanizovalo.

Klima

Klima predela oko reke Moravice ima odlike umereno-kontinentalne klime, sa obeležjima takozvane župske klime. Sam geografski položaj reljefa utiče na to da se u Arilju velikim delom godine oseća prizvuk planinske klime, što ovu opštinu svrstava u one sa čistim i svežim vazduhom.

Istorija JLS

Nekoliko vekova po zamiranju rimske vlasti na ovim prostorima, u drugoj polovini 10. veka došle su izbeglice iz grčkog grada Larise, noseći sa sobom mošti svoga svetitelja, grčkog episkopa i velikog propovednika hrišćanstva Svetog Ahilija. Ove mošti sahranjene su na mestu današnje ariljske crkve, velelepnog zdanja vrednog posete. Arilje je po ovom svetitelju dobilo ime, čiji kult se danas slavi kao praznik i gradska slava. Početkom 13. veka Sava Nemanjić, ariljski manastir proglasio je za sedište Moravičke episkopije. Nakon poznatih istorijskih dešavanja, pod uticajem turske vlasti, ceo kraj je opustošen oko 160. godine. Novi žitelji iz Istočne Hercegovine i Crne gore počeli su da naseljavaju ove krajeve sredinom 18. veka da bi nakon Prvog i Drugog srpskog ustanka naselje oko crkve Svetog Ahilija ponovo zaživelo. Malo naselje, skoncentrisano oko crkve, kao drumsko svratište i karavansko konačište, polako se razvijalo i urbanizovalo.

Razlozi za investiranje u JLS

  • Sektor koji ima najveći kapacitet za razvoj u opštini Arilje je prerada i finalizacija poljoprivrednih proizvoda.
  • Lokalni proizvođači mogu da obezbede dovoljne količine sirovine: 15.000.000 kg maline godišnje, 5.000.000 kg jabuke godišnje, 5.000.000 kg šljive godišnje, 10.000 kg borovnice godišnje.
  • Opština nudi kvalifikovanu i dovoljnu radnu snagu u prehrambenom sektoru, raspoloživo zemljište za investitore, brze procedure izdavanja dozvola, Opštinski fond za razvoj poljoprivrede i Olakšanu komunikacija i zastupanje interesa investitora (KLER).

Investicione lokacije možete pogledati na linku OVDE ili u nastavku stranice.

Naziv: Opština Arilje

Adresa: Svetog Ahilija 53

Broj telefona: 031/315 0110

e-mail: arilje@arilje.org.rs

Web sajt: https://arilje.org.rs/