Priključivanje novih jedinica lokalne samopuprave projektu

Dana 26.01.2022. godine održana radionica sa predstavnicima jedinica lokalnih samouprava koje su pokazale interesovanje…