U emisiji „Beograde, dobro jutro!“ o projektu Unapređenje poslovne klime u Srbiji i Registru investicionih lokacija govorila je dr Marina Jovanović-Milenković. Ona je istakla da će formiranjem Registra investicionih lokacija biti omogućeno da se na jednom mestu u svega nekoliko klikova pretraže podaci o lokaciji, a da se tek nakon pronalaska lokacije koja odgovara potrebama investitora stupa u kontakt sa lokalnom samoupravom. Opširnije o ovoj temi pogledajte u nastavku.