Švedska opština Jevle dana 09.06.2021. godine održala je drugi deo radionice vezan za GIS platformu. Radionicu su vodili:

  1. Markus Merie, GIS programer, opština Jevle
  2. Eva-Lena Linden, GIS programer, opština Jevle

Predstavnici pilot jedinica loklanih samouprava su diskutovali na tu temu, sagledavali prednosti platforme i mogućnosti uvođenja istih u svoje sisteme.