Održana je treća po redu online radionica u vezi sa prikupljanjem podataka investicionih lokacija, 21.04.2021. godine. Na radionici su prisustvovali predstavnici jedinica lokalnih samouprava. Radionicu je vodio Nemanja Paunić i Filip Petrović.  Tema radionice je imala tematiku da se utvrde svi neophodni alati kako bi se investiciona lokacija prikazala u digitalnoj formi sa svim njenim atributima. Moderatori su objašnjavali kako na najbolji način da se popuni Upitnik nacionalnog registra investicionih lokacija.