U okviru projekta “Unapređenje poslovne klime u Srbiji” organizovana je celodnevna prva online radionica komponente urbanog planiranja. Radionica se održala 31.03.2021. godine.

Na radionici su prisustvovali predstavnici švedske agencije za kartografiju, katastar i registraciju zemljišta – Lantmäteriet, predstavnici Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrakstrukture Republike Srbije, predstavnici Republičkog geodetskog zavoda, predstavnici Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj – NALED,  kao i članovi projektnog tima. Radionicu su vodili predstavnici  švedske agencije za kartografiju, katastar i registraciju zemljišta.

Sadržaj radionice se odnosio na nekoliko tema:

  • Koristi od digitalne transformacije procesa izgradnje zajednice i zahteva zainteresovanih strana za zakonskim, organizacionim i bihevioralnim prilagođavanjima
  • Način upravljanja nekretninama u digitalnoj eri i savladanje prepreka vezane digitalnim promenama
  • Planiranje i izgradnja sa kvalitetom – pravni okvir u kombinaciji sa lokalnom kompetencijom i balansom moći (švedsko iskustvo)
  • Kakve su koristi za zainteresovane strane i kako izazovi se susreću sada i u budućnosti u procesu stvaranja neprekidnog procesa izgradnje digitalne zajednice

Učesnici na radionicama su aktivno diskutovali na predavanjima i i informisali se o problemima i rezultatima sa kojima se susrela švedskа agencijа za kartografiju, katastar i registraciju zemljišta, prilikom realizacije ove tematike.