U okviru projekta „Unapređenje poslovne klime u Republici Srbiji“ održane su online radionice sa predstavnicima pilot jedinica lokalne samouprave. Cilj radionica je podizanje kapaciteta jedinicama lokalne samouprave radi buduće realizacije aktivnosti na projektu kao i radi održivosti ciljeva projekta.

Osnovna tema radionice je: Osnove QGIS-a, georeferenciranje i vektorizacija. Tokom trajanja radionica učesnici su se upoznali sa softverskim rešenjem QGIS za obradu geoprostornih podataka. Obuka pored teorijske osnove obuhvatala je instalaciju softvera QGIS, upoznavanje sa radnim okruženjem, osnove o tipovima podataka i praktični primer georeferenciranja prostornog plana sa vektorizacijom sadržaja.

Online radionica je održana tokom dva dana 17. i 18. avgusta 2020. godine, predavači su bili Stefan Milošević i Nemanja Paunić, a pilot jedinice lokalne samouprave odredile su najmanje po jednog predstavnika koji je učestvovao u ovim radionicama.

Tokom radionice, učesnici su aktivno diskutovali i tražili dodatne savete u vezi sa tematikom radionice kako bi unapredili postojeće znanje.