U okviru projekta „Unapređenje poslovne klime u Srbiji“ 07.05.2020. godine održana je оnline radionica na temu: „Komunikacija u teškim vremenima“, vezana za komponentu Odnosi s javnošću i vidljivost projekta.

Pilot Jedinice lokalne samouprave odredile su najmanje po jednog predstavnika koji na nivou JLS radi u Odeljenju za komunikacije i koji je učestvovao u ovoj radionici. Radionicu je vodio Benny Andersson, ekspert za Odnose s javnošću i marketing komunikaciju, Lantmäteriet, Kraljevina Švedska.

Ideja za formiranje radionice je proistekla od pojave virusa Covid -19, koji se raširio po svetu. Na početku radionice, Benny Andersson je prezentovao kako opštine u Kraljevini Švedskoj komuniciraju u toku pandemije. Nakon toga, predstavnici lokalnih samouprava su diskutovali i davali komentare kako su njihove lokalne samouprave komunicirale i davale savete stanovništvu u vezi sa merema i aktivnostima tokom pandemije. Opisani su primeri najbolje prakse, podrška stanovništvu i privredi.

Na kraju radionice, predstavnici JLS su se složili da su se oni na svom nivou, za kratko vreme prilagodili novom načinu komuniciranja putem Interneta, prihvatili nove kanale komuniciranja, ali da svakako u narednom periodu treba razmisliti o poboljšanjima koja se mogu postići primenom savremenih tehnologija.