U naučnom časopisu „Nova Galaksija” bilo je reči o uspostavljanju Nacionalnog registra investicionih lokacija, putem koga će potencijalni investitori pretraživati lokacije po parametarima kako bi sagledali u potpunosti sve lokacije od interesa. Projekat su podržale Švedska agencije za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA) i Švedska agencija za kartografiju, katastar i registraciju zemljišta – Lantmateriet. Čitav tekst možete pogledati u nastavku.