U emisiji „Beograde, dobro jutro!“ gost Republičkog geodetskog zavoda Beni Anderson i Bojan Teodosijević govorili su o početku realizacije švedskog projekta u 10 lokalnih samouprava. Beni Anderson je naglasio da je veoma bitno imati uvid u stvarno stanje na terenu kako bi rezultati projekta bili što bolji, i da će se u narednom periodu organizovati posete lokalnim samoupravama u Švedskoj kako bi se na konkretnom primeru videli rezultati.