U okviru međunarodne konferencije „Digitalizacijom do razvoja za održivu budućnost u Istočnoj Evropi“ u  Vrdniku je od 18. do 20. septembra potpisan Sporazum o saradnji zaključen između Republičkog geodetskog zavoda i lokalnih samouprava. Sporazum se odnosi na projekat „Unapređenje poslovne klime u Srbiji“ čiji je nosilac Republički geodetski zavod, a podržan je od strane Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA) i švedske agencije za kartografiju, katastar i registraciju zemljišta –  Lantmäteriet.

Značaj i ulaganje u investicione lokacije lokalnih samopurava podrazumeva da se sve potencijalne investicione lokacije publikuju u digitalnoj formi.

Navedeni projekat predstavlja jednu u nizu aktivnosti u procesu razvoja elektronske uprave Republike Srbije i treba da doprinese jačanju ekonomije zasnovanoj na znanju i inovacijama. Cilj projekta je davanje doprinosa u postizanju održivog i inkluzivnog ekonomskog rasta u Republici Srbiji, u unapređenju poslovnog ambijenta, u povećanju investicija i inovativnosti privatnog sektora, u unapređenju transparentnosti investicionog procesa i u unapređenju klime za priliv investicija. Takođe, projekat doprinosi procesu evropskih integracija Republike Srbije i unapređuje aktivnosti na realizaciji Agende održivog razvoja 2030 Ujedinjenih nacija i kao takav je od izuzetne važnosti za Vladu Republike Srbije.

Drugog dana konferencije direktor Republičkog geodetskog zavoda mr Borko Drašković je potpisao Sporazum sa predstavnicima deset pilot jedinica lokalne samouprave. Među izabranim pilot jedinicama lokalne samouprave su: Arilje, Bor, Vranje, Knjaževac, Ćuprija, Sombor, Čačak, Požarevac, Zrenjanin i Pirot. Cilj projekta je da:

  • Omogući jedinstvenu identifikaciju svake investcione lokacije,
  • Da nedvosmislenu prostornu komponentu o lokaciji investicionog prodručja,
  • Uspostavi jedinstvaenu klasifikaciju lokacija na državnom nivou,
  • Pruži relevantne informacije potencijalnim investitorima,
  • Pruži transparentan uvid građanima, državi i ostalim zainteresovanim stranama,
  • Ima mogućnost povezivanja sa drugim nacionalnim registrima,
  • Osigura da su sve informacije definisane u skladu sa ISO 19100 standardima i INSPIRE direktivom.

Nakon uspostavljanja Nacionalnog registra investicionih lokacija, potencijalni investitori će moći putem aplikacije da ostvare komunikaciju sa organima lokalne samouprave i ulože investiciju na određenu lokaciju.

Opština Arilje

/content/Vesti/2019/09 - Septembar/Ugovori/Arilje 2.png

Grad Bor

/content/Vesti/2019/09 - Septembar/Ugovori/Bor 1.png

Grad Čačak

/content/Vesti/2019/09 - Septembar/Ugovori/Cacak 1.png

Opština Ćuprija

/content/Vesti/2019/09 - Septembar/Ugovori/Cuprija 1.png

Grad Pirot

/content/Vesti/2019/09 - Septembar/Ugovori/Pirot 1.png

Grad Požarevac

/content/Vesti/2019/09 - Septembar/Ugovori/Pozarevac 1.png

Grad Sombor

/content/Vesti/2019/09 - Septembar/Ugovori/Sombor 1.png

Grad Vranje

/content/Vesti/2019/09 - Septembar/Ugovori/Vranje 1.png

Grad Zrenjanin

/content/Vesti/2019/09 - Septembar/Ugovori/Zrenjanin 1.png

Mediji su preneli vest o potpisivanju sporazuma. Opširnije možete pogledati OVDE.