Пројекат „Унапређење пословне климе у Републици Србији“ је пројекат чији је носилац реализације у Републици Србији Републички геодетски завод, заједно са шведском агенцијом за међународни развој и сарадњу (SIDA) и шведском агенцијом за картографију, катастар и регистрацију земљишта – Lantmäteriet.

Пројекат „Унапређење пословне климе у Републици Србији“ представља једну у низу активности у процесу развоја електронске управе Републике Србије са општим циљем јачања економије која је заснована на знању и иновацијама. Циљ Пројекта „Унапређење пословне климе у Републици Србији“ је давање доприноса у постизању одрживог и инклузивног економског раста у Републици Србији, у унапређењу пословног амбијента, у повећању инвестиција и иновативности приватног сектора, у унапређењу транспарентности инвестиционог процеса и у унапређењу пословне климе за прилив инвестиција. Такође, Пројекат доприноси процесу европских интеграција Републике Србије и унапређује активности на реализацији Агенде одрживог развоја 2030 Уједињених нација и као такав је од изузетне важности за Владу Републике Србије.

Изазов Пројекта „Унапређење пословне климе у Републици Србији“ представља стандардизацију података чије редовно ажурурање доводи до успостављања Националног регистра инвестиоционих мапа. Планирани модел Националног регистра инвестиоционих мапа конципиран је да:

 • омогући јединствену идентификацију сваке инвестиционе локације,
 • да недвосмислену просторну компоненту о локацији инвестиционог подручја,
 • успостави јединствену класификацију локација на државном нивоу,
 • пружи релевантне информације потенцијалним инвеститорима,
 • пружи транспарентан увид грађанима, држави и осталим заинтересованим странама,
 • има могућност повезивања са другим националним регистрима,
 • осигура да су све информације дефинисане у складу са ISO 19100 стандардима и INSPIRE директивом,
 • осигура да се све измене података могу пратити и ажурирати.

Подциљеви пројекта су:

 • изградња регистра инвестиционих локација,
 • подизање капацитета људских ресурса у јединицама локалне самоуправе и
 • промоција и повећање видљивости Пројекта.

Национални регистар инвестиционих мапа је структуиран тако да обезбеди његову одрживост и развој током и након успостављања регистра инвестиционих мапа. То се постиже веб апликацијом која садржи податке са терена. Примарна улога веб апликације је да обезбеди механизам за прикупљање и одржавање података о инвестиционим локацијама на терену који ће аутоматски бити складиштени у бази података Националне инфраструктуре геопросторних података. Веб апликација ће бити интерфејс за праћење и јавну промоцију пројекта. Она ће представљати сегмент који је у облику интерактивног картографског приказа и који пружа тренутни статус пројекта у реалном времену. Циљ ове апликације је да пружи транспарентан контролни механизам за праћење динамике имплементације пројекта. И на крају, апликација подразумева интерфејс за успостављање канала комуникације између инвеститора и локалне управе.

Након успостављања Националног регистра инвестиционих локација, потенцијални инвеститори ће моћи путем апликације да остваре комуникацију са органима локалне самоуправе и уложе инвестицију на одређену локацију.