Пилот јединице локалне самоуправе

Свим јединицама локалних самоуправа на територији Републике Србије послат је допис којим су позване да изразе своју заинтересованост за учешће на Проејкту као пилот јединица локалне самоуправе. На основу изјаве заинтересованости ЈЛС и критеријума за вредновање (учествовање на претходним пројектима, технички капацитети ЈЛС, институционални капацитети за формирање локалног центра и сл.) извршен је одабир пилот јединица локалне самоуправе. Изабране су следеће јединице локалне самоуправе:

 • Ариље
 • Бор
 • Врање
 • Ваљево
 • Зрењанин
 • Књажевац
 • Пирот
 • Пожаревац
 • Сомбор
 • Ћуприја
 • Чачак