Историја пројекта

Пројекат је првобитно започет на студији случаја две општине – Кикинда и Владичин Хан. Подаци који су се користили су припадали различитим типовима података. Подаци који су се применили за општину Владичин Хан су произашли из модела Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. Кикинда је доставила податке које су прикупили запослени у градској управи. Ти подаци су публиковани на геопорталу Геосрбија. На основу ових студија случаја кренуло се у реализацију пројекта, који је започет потписивањем споразума почетком 2019. године.

Носиоци пројекта
Пројекат „Унапређење пословне климе у Републици Србији“ је пројекат чији је носилац реализације у Републици Србији Републички геодетски завод, заједно са шведском агенцијом за међународни развој и сарадњу (SIDA) и шведском агенцијом за картографију, катастар и регистрацију земљишта – Lantmäteriet.

Временски оквир
Пројекат је започет почетком 2019. године, потписивањем споразума. Амбасадор Шведске у Србији Јан Лундин и директор Републичког геодетског завода мр Борко Драшковић потписали су споразум који се односи да се инвестиционе локације наћи на једном месту, на дигиталној платформи, што омогућава да инвеститори приступе на лак, брз и транспаретан начин свим локацијам у Србији.

Пројекат треба да буде реализован у трајању од две године.