О јединици локалне самоуправе

Ова општина је позната као престоница малине и производње квалитетних текстилних производа. Осим код нас у региону су познати текстилни производи из Ариља са заштићеним жигом квалитета „Ариљски текстил“ као и „Ариљска малина“ са заштићеним географским пореклом. Данас на територији ове варошице послује преко 50 приватних хладњача за замрзавање воћа.Ариље је варошице и општина која се налази у Златиборском округу у јужнозападној Србији. Број становника варошице је 6.763, док у општини живи 18.792 становника.

Када је наш великан писане речи, по професији агроном, Добрило Ненадић, 70-их година прошлог века подстакао производњу малине у нашем крају, није ни сањао да ће са површине од 349км² на којој се ова Општина простире, по производњи малине бити испред многих развијенијих земаља. У прилог наведеним информацијама, говори чињеница да је 2002. године постигнут највећи принос малина на свету и то 44.763 килограма по хектару.

По последњим подацима на сваких 11 радно активних Ариљаца, долази по једна фирма, што је знатно изнад просека Републике и округа.  Поред пољопривреде и текстилне индустрије заступљена је прехрамбена индустрија, прерада дрвета и металопрерада.

Природно-географски положај

Неколико векова по замирању римске власти на овим просторима, у другој половини 10. века дошле су избеглице из грчког града Ларисе, носећи са собом мошти свога светитеља, грчког епископа и великог проповедника хришћанства Светог Ахилија. Ове мошти сахрањене су на месту данашње ариљске цркве, велелeпног здања вредног посете. Ариље је по овом светитељу добило име, чији култ се данас слави као празник и градска слава. Почетком 13. века Сава Немањић, ариљски манастир прогласио је за седиште Моравичке епископије. Након познатих историјских дешавања, под утицајем турске власти, цео крај је опустошен око 160. године. Нови житељи из Источне Херцеговине и Црне горе почели су да насељавају ове крајеве средином 18. века да би након Првог и Другог српског устанка насеље око цркве Светог Ахилија поново заживело. Мало насеље, сконцентрисано око цркве, као друмско свратиште и караванско коначиште, полако се развијало и урбанизовало.

Клима

Клима предела око реке Моравице има одлике умерено-континенталне климе, са обележјима такозване жупске климе. Сам географски положај рељефа утиче на то да се у Ариљу великим делом године осећа призвук планинске климе, што ову општину сврстава у оне са чистим и свежим ваздухом.

Историја ЈЛС

Неколико векова по замирању римске власти на овим просторима, у другој половини 10. века дошле су избеглице из грчког града Ларисе, носећи са собом мошти свога светитеља, грчког епископа и великог проповедника хришћанства Светог Ахилија. Ове мошти сахрањене су на месту данашње ариљске цркве, велелeпног здања вредног посете. Ариље је по овом светитељу добило име, чији култ се данас слави као празник и градска слава. Почетком 13. века Сава Немањић, ариљски манастир прогласио је за седиште Моравичке епископије. Након познатих историјских дешавања, под утицајем турске власти, цео крај је опустошен око 160. године. Нови житељи из Источне Херцеговине и Црне горе почели су да насељавају ове крајеве средином 18. века да би након Првог и Другог српског устанка насеље око цркве Светог Ахилија поново заживело. Мало насеље, сконцентрисано око цркве, као друмско свратиште и караванско коначиште, полако се развијало и урбанизовало.

Разлози за инвестирање у ЈЛС

  • Сектор који има највећи капацитет за развој у општини Ариље је прерада и финализација пољопривредних производа.
  • Локални произвођачи могу да обезбеде довољне количине сировине: 15.000.000 кг малине годишње, 5.000.000 кг јабуке годишње, 5.000.000 кг шљиве годишње, 10.000 кг боровнице годишње.
  • Општина нуди  квалификовану и довољну радну снагу у прехрамбеном сектору, расположиво земљиште за инвеститоре, брзе процедуре издавања дозвола, Општински фонд за развој пољопривреде и Олакшану комуникација и заступање интереса инвеститора (КЛЕР).

Инвестиционе локације можете погледати на линку ОВДЕ или у наставку странице.

Назив: Општина Ариље

Адреса: Светог Ахилија 53

Број телефона: 031/315 0110

Е-mail: arilje@arilje.org.rs

Веб сајт: https://arilje.org.rs/