Прикључивање нових јединица локалне самопуправе пројекту

Дана 26.01.2022. године одржана радионица са представницима јединица локалних самоуправа које су показале интересовање…