НАЛЕД у сарадњи са Министарством грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Републичким геодетским заводом, уз подршку партнера из Шведске „ Lantmateriet “ спроводи пројекат под називом „е-Простор – Концепт реформе просторног и урбанистичког планирања“ којим се планира реформа система продукције и дистрибуције планских докумената и других правних режима којима се уређује коришћење простора, укључујући и услове изградње.

У среду, 3.11.2021. године, одржан је округли сто у жељи да се у фази израде Концепта документа  еПростор укључи што више заинтересованих страна како би узели учешће и дали свој допринос.