Pi kanal, 23.09.2021.

Belle amie, 23.09.2021.

novosti.rs, 23.09.2021.

pirotskevesti.rs, 16.09.2021.

tvpirot.rs, 23.09.2021.

.plusonline.rs, 23.09.2021.