У оквиру пројекта “Унапређење пословне климе у Србији“ дана 01.06.2021. године одржана је радионица шведских експерата стамбеног предузећа Јевле на којој су присиствовали представници јединица локалних самоуправа у Србији. Идеја радионице је да се научи и прихвати нов начин формирања таквих предузећа у Србији.

Тема радионице: Представљање Јевлеједерне, стамбеног предузећа општине Јевле.

Модератор радионице је извршни директор стамбеног предузећа Катерин Холгерсон. Радионицу је водила Ирис Карамехмедовић, пореклом са нашег региона, запослена у Стамбеном предузећу општине Јевле. Она је на детаљан начин описала које све услуге обавља ово предузеће, на који начин граде нове станове као и начин годишњег одржавања истих. Само предузеће функционише заједно у договору са станарима тих зграда, реагују на њихове примедбе за боље становање и покушавају да на ефикасан начин реше исте у што краћем року.