Марија Брандер (Maria Brander), експерт из области Стратешких комуникација је отворила онлине радионицу под називом „Продукција видеа” у оквиру компоненете Видљивост и промоција пројекта „Унапређење пословне климе у Републици Србији”. Она је испред  шведске агенције за картографију, катастар и регистрацију земљишта – Lantmäteriet изнела своје искуство у продукцији филмова.  Садржај радионице се односио на који начин треба започети продукцију видеа, које методе користити и на који начин уредити и објавити видео.

Радионица се одржала 08.04.2021. године, на којој су учествовали представници пилот јединица локалне самоуправе и запослени РГЗ-а.