У оквиру пројекта “Унапређење пословне климе у Србији” организована је целодневна прва онлине радионица компоненте урбаног планирања. Радионица се одржала 31.03.2021. године.

На радионици су присуствовали представници шведске агенције за картографију, катастар и регистрацију земљишта – Lantmäteriet, представници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфракструктуре Републике Србије, представници Републичког геодетског завода, представници Националне алијансе за локални економски развој – НАЛЕД,  као и чланови пројектног тима. Радионицу су водили представници шведске агенције за картографију, катастар и регистрацију земљишта.

Садржај радионице се односио на неколико тема:

  • Користи од дигиталне трансформације процеса изградње заједнице и захтева заинтересованих страна за законским, организационим и бихевиоралним прилагођавањима
  • Начин управљања некретнинама у дигиталној ери и савладање препрека везане дигиталним променама
  • Планирање и изградња са квалитетом – правни оквир у комбинацији са локалном компетенцијом и балансом моц́и (шведско искуство)
  • Какве су користи за заинтересоване стране и како изазови се сусрећу сада и у будуцћности у процесу стварања непрекидног процеса изградње дигиталне заједнице

Учесници на радионицама су активно дискутовали на предавањима и и информисали се о проблемима и резултатима са којима се сусрела шведска агенција за картографију, катастар и регистрацију земљишта, приликом реализације ове тематике.