У емисији „Београде, добро јутро!“ најављено је десето заседање комисије експерата Уједињених нација за глобално управљање геопросторним подацима на коме ће учествовати директор Републичког геодетског завода, мр Борко Драшковић. Овај догађај најавила је Марина Јовановић-Миленковић и објаснила је да се радионице пројекта „Унапређење пословне климе у Србији“ одржавају редовно online, и да пројекат представља иновацију у области управљања геопросторним подацима.