У оквиру пројекта „Унапређење пословне климе у Републици Србији“ одржане су online радионице са представницима пилот јединица локалне самоуправе. Циљ радионица је подизање капацитета јединицама локалне самоуправе ради будуће реализације активности на пројекту као и ради одрживости циљева пројекта.

Основна тема радионице је: Основе QGIS-а, геореференцирање и векторизација. Током трајања радионица учесници су се упознали са софтверским решењем QGIS за обраду геопросторних података. Обука поред теоријске основе обухватала је инсталацију софтвера QGIS, упознавање са радним окружењем, основе о типовима података и практични пример геореференцирања просторног плана са векторизацијом садржаја.

Online радионица је одржана током два дана 17. и 18. августа 2020. године, предавачи су били Стефан Милошевић и Немања Паунић, а пилот јединице локалне самоуправе одредиле су најмање по једног представника који је учествовао у овим радионицама.

Током радионице, учесници су активно дискутовали и тражили додатне савете у вези са тематиком радионице како би унапредили постојеће знање.