О десетом заседању комисије експерата Уједињених нација за глобално управљање геопросторним подацима

У емисији „Београде, добро јутро!“ најављено је десето заседање комисије експерата Уједињених нација за глобално…


Одржане су online радионице у оквиру пројекта „Унапређење пословне климе у Републици Србији“

У оквиру пројекта „Унапређење пословне климе у Републици Србији“ одржане су online радионице са представницима пилот…