У листу „Сомборске новине“ објављен је чланак о изради Националног регистра инвестиционих мапа. Опширније можете прочитати у наставку.
/content/Vesti/2019/12-Децембар/Сомборске.jpg