У оквиру међународне конференције „Дигитализацијом до развоја за одрживу будућност у Источној Европи“ у  Врднику је од 18. до 20. септембра потписан Споразум о сарадњи закључен између Републичког геодетског завода и локалних самоуправа. Споразум се односи на пројекат „Унапређење пословне климе у Србији“ чији је носилац Републички геодетски завод, а подржан је од стране Шведске агенције за међународни развој и сарадњу (SIDA) и шведске агенције за картографију, катастар и регистрацију земљишта –  Lantmäteriet.

Значај и улагање у инвестиционе локације локалних самопурава подразумева да се све потенцијалне инвестиционе локације публикују у дигиталној форми.

Наведени пројекат представља једну у низу активности у процесу развоја електронске управе Републике Србије и треба да допринесе јачању економије заснованој на знању и иновацијама. Циљ пројекта је давање доприноса у постизању одрживог и инклузивног економског раста у Републици Србији, у унапређењу пословног амбијента, у повећању инвестиција и иновативности приватног сектора, у унапређењу транспарентности инвестиционог процеса и у унапређењу климе за прилив инвестиција. Такође, пројекат доприноси процесу европских интеграција Републике Србије и унапређује активности на реализацији Агенде одрживог развоја 2030 Уједињених нација и као такав је од изузетне важности за Владу Републике Србије.

Другог дана конференције директор Републичког геодетског завода мр Борко Драшковић је потписао Споразум са представницима десет пилот јединица локалне самоуправе. Међу изабраним пилот јединицама локалне самоуправе су: Ариље, Бор, Врање, Књажевац, Ћуприја, Сомбор, Чачак, Пожаревац, Зрењанин и Пирот. Циљ пројекта је да:

  • Омогући јединствену идентификацију сваке инвестционе локације,
  • Да недвосмислену просторну компоненту о локацији инвестиционог продручја,
  • Успостави јединстваену класификацију локација на државном нивоу,
  • Пружи релевантне информације потенцијалним инвеститорима,
  • Пружи транспарентан увид грађанима, држави и осталим заинтересованим странама,
  • Има могућност повезивања са другим националним регистрима,
  • Осигура да су све информације дефинисане у складу са ISO 19100 стандардима и INSPIRE директивом.

Након успостављања Националног регистра инвестиционих локација, потенцијални инвеститори ће моћи путем апликације да остваре комуникацију са органима локалне самоуправе и уложе инвестицију на одређену локацију.

Општина Ариље

/content/Vesti/2019/09 - Septembar/Ugovori/Arilje 2.png

Град Бор

/content/Vesti/2019/09 - Septembar/Ugovori/Bor 1.png

Град Чачак

/content/Vesti/2019/09 - Septembar/Ugovori/Cacak 1.png

Општина Ћуприја

/content/Vesti/2019/09 - Septembar/Ugovori/Cuprija 1.png

Град Пирот

/content/Vesti/2019/09 - Septembar/Ugovori/Pirot 1.png

Град Пожаревац

/content/Vesti/2019/09 - Septembar/Ugovori/Pozarevac 1.png

Град Сомбор

/content/Vesti/2019/09 - Septembar/Ugovori/Sombor 1.png

Град Врање

/content/Vesti/2019/09 - Septembar/Ugovori/Vranje 1.png

Град Зрењанин

/content/Vesti/2019/09 - Septembar/Ugovori/Zrenjanin 1.png

Медији су пренели вест о потписивању споразума. Опширније можете погледати ОВДЕ.