Меморандумом који су 03.06.2019. године, у седишту Републичког геодетског завода, потписали директор РГЗ-а мр Борко Драшковић и председник Уније послодаваца Србије Милош Ненезић ће бити утврђене основе за међусобну сарадњу.

У оквиру својих надлежности две институције међусобно ће сарађивати на остварењу следећих циљева:

–    унапређења амбијента за развој тржишне привреде и економије у Републици Србији;

–    унапређења инвестиционе климе у Републици Србији;

–    подстицања конкурентности националне привреде;

–    заступања и остваривања заједничких интереса и циљева обе организације ради одрживог друштвеног и економског развоја Републике Србије.

/content/Vesti/2019/07-Jul/Sporazum 2.png

Потписнице Меморандума настојаће да своје циљеве остваре на следећи начин:

–    Узајамном разменом информација, искустава и сарадњом у циљу делотворности, ажурности у поступању, ефикасности и транспарентности поступака пред РГЗ-ом од значаја за привреднике-послодавце, као и све грађане Републике Србије;

–    Заједничким радом на пројектима од значаја за унапређење привредног амбијента и побољшања инвестиционе климе;

–    Промовисањем Републике Србије као подручја погодног за инвестирање;

–    Заједничким радом на подстицању конкурентности националне привреде;

–    Пружањем подршке привреди у испуњавању обавеза које произилазе из процеса приступања Европској унији  и хармонизовања домаћег законодавства са прописима Европске уније;

–    Подстицањем дигитализације и иновација базираних на савремним, научно-технолошким знањима и достигнућима у поступцима пред РГЗ-ом;

–    Организовањем заједничких активности, као што су конференције, саветовање и стручни програми у циљу подстицања транспарентности и ефикасности поступака пред РГЗ-ом, промовисањем дигитализације, савременог приступа пословном и технолошком развоју националне привреде;

–    Успостављањем континуираног дијалога и међусобном разменом информација од значаја за привреду Републике Србије.

/content/Vesti/2019/07-Jul/Sporazum 1.png