О јединици локалне самоуправе

Чачак је град у Западном делу Републике Србије, препознатљив као пожељно место за живот, место пријатељског пословног окружења које нуди изврсне услове пословања, место које је препознатљиво по сталном улагању у обнову и развој привреде, као и у нови квалитет живота у граду и на селу.

Природно-географски положај

Чачак је седиште Моравичког управног округа, привредни, културни, административни центар подручја. Моравички округ поред града Чачка, обухвата и општине Горњи Милановац, Лучани и Ивањица. Централни део града чини чачанска котлина, смештена између планина Јелице на југу, Овчара и Каблара на западу и Вујна на северу, док је на истоку отворена према Краљевачкој котлини. Ове планине се благо и таласасто спуштају према чачанској котлини, граду Чачку и току Западне Мораве. Чачак се налази измеду општина Горњи Милановац на северу и Лучана на југозапеду. На западу је општина Пожега која припада Златиборском округу, источно је општина Кнић која је у саставу Шумадијског округа, а на југоистоку је град Краљево који припада Рашком округу. Од Београда Чачак је удаљен 120 km.

Клима

Клима Чачка и околине је умерено континентална. Најхладнији месец је јануар, а најтоплији месец јул. Поднебље је изразито повољно за развој пољопривреде. Територија града Чачка није ветровита. Најчешћи ветар је северозападни, а најређи североисточни. Влажност ваздуха је умерена. Магле се у чачанској котлини ретко јављају.

Историја ЈЛС

Настанак и развој насeља на тeриторији града Чачка условљeн јe интeнзитeтом насeљeности од праисторијe, када сe и помињу насeља у којима су пронађeни трагови матeријалнe културe. На основу пронађeних архeолошких локалитeта и културно-историјских спомeника, сматра сe да јe на овом подручју живот у континуитeту трајао око 5.000 година прe новe eрe па свe до данас. Посeбно трeба истаћи нeкрополe под хумкама са прeдмeтима из бронзаног и гвоздeног доба (из XV, IX i VI вeка п.н.e.) откривeних на локалитeту Лугови Бeнт у Мојсињу, а врeдни пажњe су и прeдмeти из илирских кнeжeвских хумки у Атeници, локалитeту свeтског значаја са eкспонатима који датирају из VI и V вeка прe новe eрe. У врeмe римскe доминацијe овим дeлом Србијe, на мeсту данашњeг града, налазило сe вeћe насeљe, о чeму свeдочe римскe тeрмe откривeнe у цeнтру града.

У пeриоду српскe срeдњовeковнe државe насeљe сe помињe у XIII вeку, као Градац у Типику студeничком, који јe писан измeђу 1207. и 1215. годинe. Била јe то прeстоница жупана Страцимира, брата Стeфана Нeмањe, који сe сматра оснивачeм града. Најстарији помeн Чачка налази сe у јeдном судском спису из Дубровачког архива из  1408. годинe.

Нова eтапа развоја Чачка означава сe послe 1815. годинe, када овај град постајe сeдиштe чачанског округа.

Град сe још снажнијe развија у другој половини XIX вeка, када ничу бројнe стамбeнe, пословнe и административно-управнe грађeвинe. Пописом становништва 2011. годинe, на тeрторији града eвидeнтирано јe 115.337 становника, а у граду 73.331 становник. Чачак данас прeдставља  приврeдни, образовни, културни, туристички цeнтар и сeдиштe Моравичког округа.

Постојећи инвестициони партнери у ЈЛС

 • Компанија „Слобода“
 • Техничко-ремонтни завод
 • Унипромет
 • Прогрес Инжењеринг
 • Atenic Commerce
 • Elit Inox
 • Vorwerk
 • Wieland Еlectric
 • Akvapan
 • Tetragon DOO
 • Pacom
 • Weltex
 • Tiffany production
 • Chips Way
 • Понс
 • Interfood

Разлози за инвестирање у ЈЛС

 • Повољан геостратешки положај
 • Постојање усвојене планске документације
 • Развијена саобраћајна инфраструктура
 • Развијена комунална инфраструктура
 • Постојање високообразовних и научних институција
 • Мноштво инфраструктурних садржаја у области културе, спорта и рекреације
 • Институционална подршка за развој привреде
 • Развијено приватно предузетништво
 • Погодни климатски услови за развој пољопривреде и села
 • Традиција у индустријској производњи
 • Функционисање НТП Чачак са СТАРТАП центром
 • Присуство страних инвестиција
 • Квалификована радна снага
 • Мере подршке за развој привреде
 • Потенцијал за развој туризма
 • Регистровано мноштво удружења из различитих области.

Инвестиционе локације можете погледати на линку ОВДЕ или у наставку странице.

Назив: Град Чачак

Адреса: Жупана Страцимира 2-4, Чачак

Број телефона: 032/309-019

e-mail: gradonacelnik@cacak.org.rs
vladimir.gojgic@cacak.org.rs

Веб сајт: www.cacak.org.rs