О јединици локалне самоуправе

Град Врање је административни, економски, образовни, здравствени и културни центар Пчињског округа. Град богате индустријске традиције, разноврсних природних потенцијала, изузетног културно-историјског наслеђа, базира своју развојну визију на интегративним процесима и модернизацији.

Природно-географски положај

Град Врање је лоциран на Коридору 10, једној од најважнијих европских саобраћајних трансверзала, удаљен од Београда 347km а од Солуна 300km.
Ниш је удаљен 120km, Скопље 95km, а Софија 215km.
На подручју града се налазе, између осталог и два природна „бисера“, Врањска Бања – најтоплија бања у Европи, са температуром воде 98,7 до 125 °C, као и планина Бесна кобила, са надморском висином 1.923m (40km од Врања, а 30km од Врањске Бање). Врање заузима површину од 860km², а према Попису 2011. На територији града (укључујући) и Градску општину Врањску Бању је 83.524 становника

Клима

Клима је у највећем делу подручја умерено-континентална, а на планинским врховима изнад 1400мнв има обележја субпланинске климе. Просек падавина је 614мм, док просечна годишња температура износи 10,8 °С. Просечна надморска висина је 480м. Читав крај је изузетно богат водним потенцијалом, рудним налазиштима са посебним освртом на руду зеолит, док велики број сунчаних дана (276 дана годишње) представља одличну претпоставку за коришћење сунчеве енергије.

Историја ЈЛС

Први писани траг о Врању, још у XI веку , оставила нам је Ана Комнина, Гркиња царског рода. Пишући о владавини свога оца Алексија Комнина, она у књизи „Алексијада“ каже да је рашки жупан Вукан, 1093. године, у свом освајачком походу, стигао у Врање и освојио га. У састав српске државе Врање је дефинитивно ушло 1207. године када га је освојио Стефан Првовенчани. Врање је поново ослобођено 31. јануара 1878. године, након вишевековног живота у оквиру Отоманске империје. Након Првог а касније и Другог светског рата настаје период опоравка и убрзаног развоја града. Данас је Врање град који чува своју традицију, посебно наслеђе једног од највећих српких писаца Борисава Боре Станковића, али и модеран град, члан УНЕСКО Мреже креативних градова у области музике.

Мултикултуралност, богата историја, традиција и мирољубива коегзистенција различитих етничких заједница, чине Врање – град са душом!

Постојећи инвестициони партнери у ЈЛС

 • Бритиш Американ Тобако
 • Геокс
 • Дитре Италиа
 • Кенда Фарбен
 • Кавим
 • Кентаур
 • Симпа
 • Јумка
 • Алфа-Плам
 • МСПП

Разлози за инвестирање у ЈЛС

 • Инфраструктурно опремљене инвестиционе локације у власништву града
 • Слободна зона Врање нуди читав низ олакшица које прате рад у режиму слободне зоне: царинске, фискалне, финансијске, административне и логистичке, “User Friendly” управа
 • Расположива квалификована радна снага, богата индустријска традиција
 • Локација на Коридору 10, природни и антропогени ресурси
 • Ефикасна локална самоуправа као одговоран партнер инвеститору, подстицаји за инвеститоре

Инвестиционе локације можете погледати на линку ОВДЕ или у наставку странице.

Назив: Градска управа Врање, Координатор Канцеларије за локални економски развој

Адреса: Краља Милана 1, 17501 Врање

Број телефона:  017/402-314  и  064/890-75-05

e-mail: privreda@vranje.org.rs

Веб сајт: www.vranje.org.rs