О јединици локалне самоуправе

Ваљево се налази у западној Србији на 90 километара југозападно од Београда. Градско језгро смештено је у котлини кроз коју протиче река Колубара. Ваљево спада међу већа и развијенија насеља у Србији.

Природно-географски положај

Град Ваљево се налази у срцу западне Србије, деведесет километара југозападно од Београда. Oд Београдског аеродрома удаљен је 72 km, од аеродрома у Нишу 280 km, од Сарајева-БиХ 190 km, од Загреба-Хрватска 425, од Будимпеште- Мађарска 460 km од Беча- Аустрија 700 km од Минхена- Немачка 970 km.

Клима

Ваљево има релативно стабилну, умерено-континенталну климу. У просеку, Ваљево има укупно 198,9 сунчаних данагодишње, односно 44,8 % потенцијалног осунчавања. Падавине у Ваљевском крају имају обележје средњоевропског, подунавског режима годишње расподеле. Средња годишња висина падавина у Ваљеву износи 785,7 mm.

Историја ЈЛС

На простору данашњег Ваљева су постојала насеља још у млађем каменом добу. Године 1398, када се име Ваљево први пут помиње у познатој архивској грађи, ово је насеље већ било активно трговачко средиште средњовековне Србије. У 20. веку град се убрзано развија. Тада Ваљево постаје важан индустријски, али и културни центар.

Постојећи инвестициони партнери у ЈЛС

  • Холдинг компанија Крушик
  • Горење
  • Вали
  • Еуропром
  • Самеди
  • Блист
  • Босис
  • Елби
  • Аустротерм

Разлози за инвестирање у ЈЛС

  • Ваљево представља одличну локацију за развој новог пословања, а као главни показатељ јесте усмереност саме локалне самоуправе ка изградњи и опремању индустријске зоне која је окренута ка инвеститорима

Инвестиционе локације можете погледати на линку ОВДЕ или у наставку странице.

Назив: Град Ваљево

Адреса: Карађорђева 64, 14000 Ваљево

Број телефона: 014/294-882

e-mail: gradonacelnik@valjevo.org.rs

Веб сајт: www.valjevo.rs